Lidzbark Warmiński 31.03.2023r.
OŚN.6840.18.2021.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 23.03.2023r.
NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONYCH JAKO DZIAŁKI: NR 32/35 ORAZ NR 32/36
W OBRĘBIE SURYTY.

1. Zabudowane nieruchomości oznaczone nr 32/36 o pow. 0,3024 oraz 32/35 o pow. 0,0524 ha położone w obrębie Suryty zapisane w księdze wieczystej OL1L/00029744/6 oraz OL1L/00016553/6.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 500.000,00 zł netto (w tym: 345.100,00 zł zwolnione z VAT oraz 154.900,00 + VAT)
3. Poprzednie przetargi odbyły się: 24.02.2022r., 26.05.2022r., 11.08.2022r., 08.12.2022r.
4. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

Print Friendly, PDF & Email