Lidzbark Warmiński 09.09.2022r.
OŚN.6840.16.2019.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 01.09.2022r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 220/1 W OBRĘBIE KŁĘBOWO

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 220/1 o pow. 2,8200 ha, położona w obrębie Kłębowo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028559/5.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 240.000,00 zł + VAT.
3. Poprzednie przetargi: 28.04.2022r., 14.07.2022r.
4. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik.
5. Cena osiągnięta w przetargu 242.400,00 zł + VAT.
6. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i nabywcą nieruchomości został Pan Dariusz Janusz Kuźniak i Pani Julita Patrycja Kuźniak.

Print Friendly, PDF & Email