Lidzbark Warmiński 09.09.2022r.
OŚN.6840.4.2021.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 01.09.2022r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 167/5 W OBRĘBIE KRASZEWO.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 167/5 o pow. 0,1452 ha położona w obrębie Kraszewo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028554/0.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 45.000,00 zł + VAT.
3. Poprzedni przetarg: 14.07.2022r.
4. Do przetargu nie przystąpił żaden uczestnik.
5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku wpłaty wadium.

Print Friendly, PDF & Email