Lidzbark Warmiński 18.11.2021r.
OŚN.6840.4.2021.KJ

INFORMACJA O PRZETARGU W DNIU 10.11.2022r.
NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI
NR 167/5 W OBRĘBIE KRASZEWO.

1. Niezabudowana nieruchomość oznaczona nr 167/5 o pow. 0,1452 ha położona w obrębie Kraszewo zapisana w księdze wieczystej OL1L/00028554/0.
2. Cena wywoławcza nieruchomości 40.000,00 zł + VAT.
3. Poprzednie przetargi: 14.07.2022r., 01.09.2022r.
4. Do przetargu przystąpił jeden uczestnik.
5. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym i nabywcą nieruchomości została Pani Anna Krynicka.

 

 

Print Friendly, PDF & Email