Gmina wiejska Lidzbark Warmiński otrzymała dofinansowanie w kwocie 4,5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych przy udziale własnym w wysokości 500 tys. zł.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynku Gminnego Centrum Kultury w Pilniku, oraz wolnostojących świetlic wiejskich i budynków Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński.

Zakres prac obejmować będzie roboty budowlane bezpośrednio związane z termomodernizacją m.in. ocieplenie budynków, wymiana źródeł ciepła, instalacji grzewczych oraz zakup instalacji fotowoltaicznych wraz z robotami towarzyszącymi celem zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną w ww. budynkach oraz zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Przewidywalny termin zakończenia inwestycji to 31 grudzień 2024 r.

Kompleksowa termomodernizacja przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania budynków, a zaoszczędzone środki będzie można przekazać na bieżące naprawy oraz inwestycje. Ocieplone i dogrzane budynki pozwolą również mieszkańcom na częstsze spotkania i większą integrację. Realizacja inwestycji niewątpliwie przyczyni się do zniwelowania smogu oraz poprawy jakości powietrza poza tym poprawi estetykę budynków i wizerunek gminnych miejscowości.

Print Friendly, PDF & Email