Gmina wiejska Lidzbark Warmiński przystąpiła do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów – Szlak Świętej Warmii. 2 grudnia 2021 r. w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim odbyło się spotkanie założycielskie. W skład Stowarzyszenia weszły warmińskie miasta, gminy i powiaty. Przewodniczącym został starosta olsztyński Andrzej Abako, a wiceprzewodniczącym burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski. Sekretarzem stowarzyszenia wybrano wójta gminy Stawiguda Michała Kontraktowicza, a skarbnikiem burmistrza Braniewa Tomasza Sielickiego. Akt założycielski podpisał m.in. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, który również wszedł do zarządu Stowarzyszenia, którego głównym celem jest rozwój turystyki, a tym samym gospodarki Warmii.

Warmia odróżnia się od Mazur choć nadal jest z nimi mylona. Dzięki działaniom Stowarzyszenia Warmia stanie się rozpoznawalnym regionem, przyciągającym nie tylko pięknem lasów i jezior, ale i wiekowymi budowlami świeckimi, sakralnymi ciekawie wkomponowanymi w urozmaicony krajobraz.

Pomimo, że Warmia w wyniku zaborów utraciła swoją niezależność, to nie zatraciła swojej tożsamości kulturowej. Jak mówił Jan Paweł II podczas wizyty w Olsztynie w 1991 roku: „Warmia była zawsze wierna Bogu i Kościołowi katolickiemu, zasługując na zaszczytne miano Świętej Warmii. Świadczą o tym liczne kościoły, kaplice i krzyże przydrożne…”.

Gmina wiejska Lidzbark Warmiński utożsamia się z Warmią prezentując w herbie kapliczkę warmińską.

Ustanawiając godło herbu gminy Lidzbark Warmiński uznano, że wizerunek kapliczki – zabytku trwale wpisanego i kojarzonego z krajobrazem wiejskim dawnego biskupiego dominium będzie najlepiej reprezentować gminę.

Print Friendly, PDF & Email