Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi to innowacyjny projekt liderski przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który zakłada szkolenia dla osób w wieku 18-35 lat celem pozyskiwania środków na działalność na obszarach wiejskich i aktywizacji środowisk lokalnych, procesów decyzyjnych, autoprezentacji, wystąpień publicznych i współpracy z mediami.

Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi jest pomysłem na otwarcie się na ludzi młodych, którzy interesują się Unią Europejską i są aktywni w swoich społecznościach lokalnych. Ważny przy tym jest element budowania wspólnoty młodych liderów zarówno podczas szkoleń, jak i po ich zakończeniu (m.in. współpraca z punktem Europe Direct) oraz – na późniejszym etapie – wspierania ich działań.

Pierwszy zjazd Akademii odbył się w dniach 12.05.-15.05.2022 roku w miejscowości Tumiany, gdzie gminę wiejską Lidzbark Warmiński reprezentowała Paulina Górska z Kraszewa.

Pierwszego dnia odbył się wykład poprowadzony przez Pana Tomasza Ostropolskiego z Delegatury Unii Europejskiej w Kijowie – który przekazał uczestnikom spotkania wiedzę o trwającej wojnie na Ukrainie z pierwszej ręki. W drugim dniu uczestnicy pozyskali wiedzę dotyczącą “Europejskiego Zielonego Ładu”, jak walczyć z dezinformacją w sieci oraz jak pozyskiwać środki z UE na działalność na obszarach wiejskich i aktywizację środowisk lokalnych. W kolejnych dniach odbyła się debata pt. “Warto być przyzwoitym” prowadzoną przez prof. Roberta Traba oraz spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Polsce, zajęcia z autoprezentacji i wystąpień publicznych w mediach, które prowadzone były przez dziennikarza Dominika Górnego.

– Podsumowując wyjazd uważam, że był to najlepiej spędzony czas, miałam możliwość poznania grono specjalistów, którzy podzielili się z Absolwentami akademii swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem. Uczestnicy biorący udział w Akademii zagościli w moim sercu i życiu na dłużej, ogrom zacieśnionych więzi i przyjaźni mimo tak krótkiego czasu jest optymistyczna. Dziękuję Fundacji Kuźnia, Panu Janowi Klemt oraz specjalistom nas szkolącym za możliwość skorzystania z ich doświadczeń oraz otwarciu nowych bram do działania – skomentowała Paulina Górska.

Organizatorem Europejskiej Akademii Młodych Liderów Wsi była Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja z siedzibą w Skwierzynie.

fot. Tomasz Jimmy Kowalski
Copyright: www.harmonyart.eu
Fundacja Kuźnia

Print Friendly, PDF & Email