Przypominamy że Gmina Lidzbark Warmiński świadczy usługi indywidualnego transportu do placówek zdrowia, rehabilitacji, placówek prowadzących do aktywizacji społecznej czy placówek edukacyjnych. Z usługi transportowej mogą korzystać osoby niemobilne z powodu niepełnosprawności bądź z innej przyczyny. Naszym wspólnym celem jest, aby osoby potrzebujące pomocy miały rzeczywiste poczucie, że są pełnoprawnymi członkami społeczności lokalnej. Dlatego też gmina podejmuje szereg innowacyjnych działań prospołecznych na rzecz mieszkańców.
 
Osoby korzystające z usługi transportu door to door mają prawo bezpłatnie zabrać ze sobą osobę towarzyszącą lub w przypadku osób niewidomych psa przewodnika.
 
Wsparcie mobilne mieszkańców jest realizowane na obszarze gminy, powiatu lidzbarskiego, województwa warmińsko mazurskiego oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach poza województwem na terenie kraju.
 
Zamówienia przejazdu można dokonać:
1.telefonicznie pod numerem telefonu 89 767 32 74 w. 23 lub 530 298 519
2. bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, 11 100 Lidzbark Warmiński pokój 23
3. mailowo na adres gminalidzbark@pnet.pl wypełniając formularz zgłoszenia zamówienia na przewóz oraz oświadczenie użytkownika o spełnianiu kryteriów skorzystania z usługi transportu door to door
4. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11 100 Lidzbark Warmiński formularz pisma na stronie www.gminalidzbark.com
5. za pośrednictwem innych osób lub instytucji wspierających.
door to door
Print Friendly, PDF & Email