Baner POK
Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie uzyskała dofinansowanie od Fundacji PKO w kwocie 20 000,00 zł. W ramach pozyskanych środków zakupiono specjalne umundurowania FHR Max PL/M (4 kpl), hełmy Heros-Titan z przyłbicami, naklejkami, okularami, osłonami karku oraz rękawice Pro-Line III Compact, z których korzystać będą strażacy z jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej w Runowie .
Wyposażenie w powyższe środki ochrony indywidualnej znacznie poprawi bezpieczeństwo oraz komfort strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych, co w rezultacie wpłynie na efektywność działań w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia, a także środowiska.
Print Friendly, PDF & Email