Szlak Kopernikowski

Przez Gminę przebiega Szlak Kopernikowski. Jest to najważniejszy szlak turystyczny Warmii i Mazur związany z postacią Mikołaja Kopernika, wybitnego astronoma, który „wstrzymał słońce i ruszył ziemię”. Szlak ten prowadzi przez pełne zabytków miejscowości związane z jego życiem oraz działalnością jako kanonika Kapituły Warmińskiej, lekarza, administratora, sekretarza biskupiego. Szlak rozpoczyna się w Olsztynie i prowadzi przez Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Ornetę do Fromborka. Długość odcinka położonego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 237 km.

Print Friendly, PDF & Email