Gmina wiejska Lidzbark Warmiński w ramach Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie na kwotę 5 000 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Kłębowo, gmina wiejska Lidzbark Warmiński związana z utworzeniem Domu Seniora”. Planowana wartość przedsięwzięcia to 5 885 000,00 zł (wartość dofinansowania 85%, wkład własny min. 15%). Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji rok 2026.

budynek Kłębowo

Print Friendly, PDF & Email