30 listopada kończy się termin na składanie wniosków o dodatek węglowy
oraz dodatek dla gospodarstw domowych

 

Zgodnie ze znowelizowanymi ustawami w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe ale w odrębnych lokalach mieszkalnych zarówno dodatek węglowy jak i dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje wnioskodawcy o ile potwierdzi to przeprowadzony wywiad środowiskowy oraz spełnione zostaną inne ustawowe warunki.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr  89 767 32 74 wewn. 36 lub 80 oraz osobistego w sali nr 1 w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1.

Print Friendly, PDF & Email