Gmina wiejska Lidzbark Warmiński otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja szósta – PGR na kwotę 2 000 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Koniewo, gmina Lidzbark Warmiński”. Planowana wartość przedsięwzięcia to 2 143 421,12 zł.
Zakres prac obejmować będzie:
– przebudowę jezdni drogi wewnętrznej do nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m o długości 843 m
– budowę chodnika jednostronnego o szerokości 2 m z kostki betonowej na długości 821 m
– budowę pobocza gruntowego jednostronnego o szerokości 1 m z kruszywa łamanego po przeciwnej stronie chodnika
– przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych do nawierzchni bitumicznej
– zabezpieczenie istniejących sieci niezwiązanych z gospodarką drogową
– wymiana przepustu w ciągu rowu drogi powiatowej nr 1543N
– wymianę (remont) urządzeń odwadniających
– montaż latarni oświetleniowej zasilanej solarnie

Droga Koniewo

Print Friendly, PDF & Email