ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                                                                         

Na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn:

 „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie, gmina wiejska Lidzbark Warmiński”

Gmina Lidzbark Warmiński zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 130.000 zł na zadanie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Kraszewie, gmina wiejska Lidzbark Warmiński”

Załączniki

 

Print Friendly, PDF & Email