Gmina Lidzbark Warmiński zaprasza do złożenia oferty w sprawie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych, równowartości kwoty netto, 130.000,00zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie placu przy budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński”

Zapytanie ofertowe.pdf
załącznik nr 1 do zap. ofert. – formularz ofertowy.docx
załącznik nr 2 do zap. ofert. – oświadczenie oferenta.docx
załącznik nr 3 do zap. ofert. – oświadczenie RODO.docx
załącznik nr 4 do zap. ofert. – projekt umowy.docx
Pismo Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.pdf

 

Print Friendly, PDF & Email