Znak sprawy: GKB.7021.4.FA.

                                                          

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ PŁYT DROGOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa płyt drogowych o wymiarach 3000x1500x150mm
w ilości  200 sztuk na plac w Długołęce 9, 11-100 Lidzbark Warmiński

 

Płyty drogowe – nowe z aprobatą techniczną. Rozładunek po stronie zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 06.10.2023 r.

Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać do dnia 25.09.2023 r do godz. 10.00
w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na e-mail a.ficek@gminalidzbark.com, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

 

Załączniki:

Print Friendly, PDF & Email