ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

W sobotę, 30 września w remizie strażackiej w Stryjkowie odbyło się podsumowanie aż trzech projektów: „Artystyczne Stryjkowo”, „Nasi najmłodsi” oraz „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej”.

Podczas spotkania wszystkim uczestnikom oraz przybyłym gościom zaprezentowano wykonane prace. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Fabian Andrukajtis, który pogratulował dzieciom chęci i wytrwałości w realizacji projektów plastycznych, oraz zachwycał się talentem najmłodszych. Każdy dziecko otrzymało drobny upominek. Wójt Gminy chętnie wspiera inicjatywy, które integrują społeczność lokalną i rozwijają zainteresowania.  Zwieńczeniem spotkania było ognisko integracyjne.

Projekt pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stryjkowo poprzez wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej” odbył się w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestorem i wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie. Całkowita kwota realizacji projektu to 44 244,40zł, z czego dofinansowanie wyniosło 39 290.00zł. Celem projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców wsi Stryjkowo, poprawa jakości życia lokalnej społeczności, zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności wiejskiej w realizację przedsięwzięć w swojej miejscowości poprzez stworzenie warunków aktywnego spędzania czasu, oraz integracji w wyniku utworzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw.

Projekt nasi najmłodsi realizowany był od 1 czerwca, przez cały okres wakacji. Piętnaścioro dzieci ze wsi Stryjkowo uczestniczyło w cyklu zajęć plastycznych i sportowo-ruchowych. Projekt został zrealizowany w ramach programu MIKRODOTACJI FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2, którego wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie. Głównym celem projektu był rozwój zainteresowań 15-osobowej grupy dzieci ze wsi Stryjkowo poprzez organizację warsztatów plastycznych i animacyjnych oraz organizację wyjazdów. Wszystko po to, aby zintegrować dzieci i poprawić ich aktywność. Dzięki zorganizowanej formie spędzania wolnego czasu dzieci miały okazję lepiej się poznać i zaprzyjaźnić.  

Projekt pt. „ARTystyczne Stryjkowo” dofinansowany został ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna Kwota dofinansowania z MKiDN: 15 000,00 zł, a wkład własny wniesiony w ramach dotacji udzielonej ze środków gminy Lidzbark Warmiński wynosił 3800,00 zł. W warsztatach plastycznych realizowanych od maja do końca września wzięło udział 30 dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 3,5h. Oprócz zajęć praktycznych ważnym elementem w poszerzaniu wiedzy plastycznej była teoria. Uczestnicy poznali główne nurty w sztuce oraz potrzebne definicje sztuki. Punktem kulminacyjnym projektu był wyjazd do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen