Szanowni mieszkańcy,
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku w 2023 roku, w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów wytworzonych i poddanych biodegradacji na terenie Gminy Lidzbark Warmiński w 2023 roku. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do celów sprawozdawczych oraz będą podstawą przygotowania gminy w zakresie prawidłowej gospodarki bioodpadami.

Wypełnienie ankiety jest zalecane dla właścicieli, użytkowników nieruchomości, w szczególności dla tych, którzy korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych.

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać pocztą tradycyjną, bądź za pośrednictwem platformy EPUAP lub dostarczyć do Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub pok. 36, w terminie do 29.02.2024 r.
Druk ankiety jest do pobrania w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński oraz w załączniku poniżej.

ANKIETA – BIOODPADY 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email