Wyniki oceny formalnej ofert złożonych przez organizacje pozarządowe

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie ofert na realizację zadań Gminy Lidzbark Warmiński w roku 2019  z zakresu WSPOMAGANIA ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Ocena formalna projektu

Uwagi/do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/oferta nie podlega uzupełnieniu

1.

Stowarzyszenie „Kraszewo-wieś naszych marzeń”

Kraszewska Akademia Seniora

TAK

brak