ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI W 2018 ROKU

Z ZAKRESU WSPOMAGANIA ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH poprzez finansowanie lub dofinansowanie ich wkładów własnych w realizacji zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych.

 

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Ocena formalna projektu

Uwagi/do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/oferta nie podlega uzupełnieniu

1.

Stowarzyszenie „Razem w Kłębowie”

Centrum Edukacji Ekologicznej w Kłębowie

 

TAK

brak

 

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen