ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY UPRAWNIONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI W 2018 ROKU Z ZAKRESU WSPOMAGANIA ROZWOJU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,

poprzez wsparcie realizacji projektów z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych w tym działalności na rzecz osób starszych (ich aktywizacji i integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez edukacje, upowszechnianie kultury i sztuki, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Ocena formalna projektu

Uwagi/do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne (tak/nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/oferta nie podlega uzupełnieniu

1.

Stowarzyszenie „Kraszewo-wieś naszych marzeń”

Jesień życia w kolorach tęczy

 

TAK

brak

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen