Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Wyniki oceny formalnej ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej