ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert – pomoc społeczna

wyniki oceny formalnej ofert – pomoc społeczna