ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

BIN.7150.2.2020.KG

WYKAZ

WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

z  dnia  30 kwietnia 2020r.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy  Lidzbark Warmiński przeznaczonych w najem położonych w Markajmach przy ul. Bartoszyckiej 28, 11-100 Lidzbark Warmiński:

 

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr. działki

Pow. użytkowa                           lokali

w m 2

 

Opis nieruchomości

 

Cel

 

Warunki najmu

 

1

 

Markajmy

ul. Bartoszycka 28

 

186/29

 

35,00

Pomieszczenie gospodarcze

Najem pod działalność gospodarczą

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 8,00 zł

+ podatek VAT

 

2. Okres najmu

 – 1 rok

 

 

2

 

 

Markajmy

ul. Bartoszycka 28

 

 

186/29

 

 

15,20

 

Pomieszczenie garażowe nr 4

 

 

Najem 

( garażowanie samochodu)

 

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 6,10 zł

+ podatek VAT

 

2. Okres najmu

–  1 rok

          

 

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , lub telefonicznie pod nr tel. 767 32-74 w.16.

 

Niniejszy  wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim na okres 21 dni tj:  od  01  do 21 maja  2020r.

 

 

 

Lidzbark Warmiński 30.04.2020r.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen