ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

IOŚ.7150.1.2019.KG

WYKAZ

WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

z dnia 26 lipca 2019r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Lidzbark Warmiński przeznaczonych w najem położoną w miejscowości Długołęka 9:

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr. działki

Pow. użytkowa lokali

w m 2

Opis nieruchomości

Cel

Warunki najmu

1

Długołęka 9

18/7

13,80

Lokal użytkowy nr 1

Najem pod działalność gospodarczą – biuro

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 40,00 zł + podatek VAT

2. Okres najmu – 3 lata

2

Długołęka 9

18/7

12,10

Lokal użytkowy nr 2

Najem pod działalność gospodarczą – biuro

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 40,00 zł + podatek VAT

2. Okres najmu – 3 lata

3

Długołęka 9

18/7

25,40

Lokal użytkowy nr 3

Najem pod działalność gospodarczą – biuro

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 40,00 zł + podatek VAT

2. Okres najmu – 3 lata

 

Najemca lokalu możne wziąć w najem miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych zgodnie z poniższymi warunkami:

minimalna ilość miejsc postojowych, które najemca może wziąć w najem

2 miejsca

stawka za 1 miejsce postojowe dla samochodu ciężarowego

200,00 zł + podatek VAT.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim na okres 21 dni tj: od 26 lipca do 16 sierpnia 2019r.

 

Lidzbark Warmiński 26.07.2019r.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen