Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

Informuje ,że wywieszony został wykaz Wójta Gminy Lidzbark Warmiński na nieruchomości stanowiące własność komunalną gminy przeznaczone w najem pod działalność gospodarczą w miejscowości Markajmy przy ul. Bartoszyckiej 28 położonych na działce nr 186/29.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego1, opublikowano na stronie internetowej www.gminalidzbark.com

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim

Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

Lidzbark Warmiński 10.06.2021r.

mgr inż. Fabian Andrukajtis

GKB.7150.2.2021.KG

WYKAZ

WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
z dnia 09 czerwca 2021r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.poz. 1990 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy Lidzbark Warmiński przeznaczonych w najem położonych w Markajmach przy ul. Bartoszyckiej 28, 11-100 Lidzbark Warmiński:

Lp. Położenie

nieruchomości

Nr. działki Pow. użytkowa

lokali w m2

Opis nieruchomości Cel Warunki najmu
1 Markajmy

ul. Bartoszycka 28

186/29 35,00 Pomieszczenie

gospodarcze

Najem pod działalność

gospodarczą

1. Stawka za m2

powierzchni użytkowej

8,10 zł +

podatek VAT

2. Okres najmu

– 31.05.2022r.

2 Markajmy

ul. Bartoszycka 28

186/29 15,20 Pomieszczenie

garażowe nr 4

Najem

(garażowanie samochodu)

1. Stawka za m2

powierzchni użytkowej

6,20 zł + 

podatek VAT

2. Okres najmu

– 31.05.2022r.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , lub telefonicznie pod nr tel. 767 32-74 w.16.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim.

na okres 21 dni tj: od 09 do 29 czerwca 2021r.

Lidzbark Warmiński 09.06.2021r.

Print Friendly, PDF & Email