Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Granice okręgu Nr telefonu
1.  Znamierowski Jan przewodniczący Rady Gminy  Nowa Wieś Wielka, Lauda, Redy  602 606 433
2.  Końka Iwona

wiceprzewodnicząca
Rady Gminy

 Knipy, Sarnowo, Marków
 698 165 740
3.  Maciejewski Leszek

wiceprzewodniczący
Rady Gminy

 Bobrownik, Łaniewo, Wróblik

608 559 718

4.  Pałka Jan przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kłębowo, Łabno, Medyny, Świętnik 606 673 627
5.  Korosteńska  Agnieszka przewodnicząca Komisji Gospodarki Budżetowej  Kierz, Kochanówka, Stryjkowo
 602 107 497
6.  Werbicki Marek  przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury   Ignalin, Workiejmy, Zaręby
 601 740 727
7.  Grabowski  Edward  przewodniczący Komisji Rolnictwa i Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej   Babiak, Drwęca, Kaszuny, Miejska Wola
 89 766 14 94
8.  Adamczuk Andrzej
 członek rady  Markajmy, Pilnik
692 772 500
9.  Będziński Marcin
 członek rady  Kotowo, Morawa, miejscowość Rogóż nr 50a i 50b
503 014 019
10.  Gadomski Ireneusz
 członek rady  Miłogórze, Nowosady, Pomorowo
89 766 17 68
11.  Kuczyńska Lucja
 członek rady  Blanki, Jarandowo, Suryty
600 600 128
12.  Lasowy Janusz
 członek rady Rogóż bez nr 50a i 50 b, Wojdyty
 606 709 134
13.  Makarewicz Olga
 członek rady  Bugi, Runowo
 660 882 387
14.  Romanik Krystyna
 członek rady  Jagoty, Koniewo, Wielochowo, Żytowo
 89 766 21 01
15.  Smukowski Andrzej
 członek rady  Kraszewo  501 762 936

 

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 4Aktualnie na stronie: