ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

 

 

BIN.7150.1.2020.KG

WYKAZ

WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

z  dnia 21 lutego  2020r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy  Lidzbark Warmiński przeznaczonych w najem położonych przy ul. Krasickiego 1 w  miejscowości Lidzbark Warmiński:

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr. działki

Pow. użytkowa                           lokali

w m 2

 

Opis nieruchomości

 

Cel

 

Warunki najmu

1

Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

 

32

 

14,07

Lokal użytkowy nr 8

Najem pod działalność administracyjno -biurową

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 25,00 zł + podatek VAT

 

2. Okres najmu – 3 lata

          

 

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

 

Niniejszy  wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

w Lidzbarku Warmińskim.

na okres 21 dni tj:  od  21 lutego   do 12 marca  2020

 

Lidzbark Warmiński  21.02.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen