ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

 

BIN.7150.1.2020.KG

WYKAZ

WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

z  dnia 15 stycznia 2020r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r.poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy  Lidzbark Warmiński przeznaczonych w najem położonych przy ul. Krasickiego 1 w  miejscowości Lidzbark Warmiński:

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr. działki

Pow. użytkowa    lokali

w m 2

 

Opis

nieruchomości

 

Cel

 

Warunki najmu

1

Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

 

32

 

14,07

Lokal użytkowy nr 8

Najem pod działalność administracyjno -biurową

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 25,00 zł + podatek VAT

 

2. Okres najmu – 3 lata

2

Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

32

52,32

Lokal użytkowy nr 5,6,7

Najem pod działalność administracyjno -biurową

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 25,00 zł + podatek VAT

 

2. Okres najmu – 3 lata

3

Lidzbark Warmiński

ul. Krasickiego 1

 

32

 

44,28

Lokal użytkowy nr 3

Najem pod działalność administracyjno -biurową

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 25,00 zł + podatek VAT

 

2. Okres najmu – 3 lata

          

 

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

 

Niniejszy  wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

w Lidzbarku Warmińskim.

na okres 21 dni tj:  od  16 stycznia  do 05 lutego  2020r.

 

Lidzbark Warmiński 15.01.2020r.   

 

 

                                                                   

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen