ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

 

 

BIN.7150.4.2020.KG

WYKAZ

 

 

 

WÓJTA  GMINY  LIDZBARK WARMIŃSKI

z  dnia 15 lipca 2020r.

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r.poz. 65 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy  Lidzbark Warmiński przeznaczoną w najem położoną w miejscowości Kraszewo 42 gm. Lidzbark Warmiński:

 

 

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr. działki

Pow. użytkowa                           lokalu

w m 2

 

Opis nieruchomości

 

Cel

 

Warunki najmu

1

 

KRASZEWO 42

 

213/1

 

97,40

 

Lokal użytkowy

Najem pod działalność gospodarczą

 

Przeznaczenie sklep spożywczo-przemysłowy

1. Stawka za m2 powierzchni użytkowej – 12,00 zł + podatek VAT

 

2. Okres najmu – 3 lata

 

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

 

Niniejszy  wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy

w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1  i   opublikowaniu  na stronie internetowej ww.gminalidzbark.com

 

 

na okres 21 dni tj:  od  15  lipca do 04 sierpnia 2020r.

 

 

 

Lidzbark Warmiński 15.07.2020r.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen