Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r.poz. 1899 z pózn. zm.) oraz Uchwały nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy  Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem.

 

Pliki do pobrania-Najem-Długołeka

Print Friendly, PDF & Email