WYKAZ

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 107, poz. 1780 podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Print Friendly, PDF & Email