WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.344) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje
o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
 

Nr księgi wieczystej

 

 

 

 

1.

 

186/30

Markajmy

 

 

 

 

0,0198 ha

Działka nr 186/30 o powierzchni 0,0198 ha. Kształt działki jest zbliżony do prostokąta. Działka jest niezabudowana, znajduje się na niej wiata drewniana, ukształtowanie terenu jest płaskie. Działka jest ogrodzona płotem drewnianym i siatką stalową. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się grunty zabudowane budynkami o funkcji mieszkalnej i użytkowej, garaże, droga i grunty niezabudowane. Teren działki jest obsiany trawą, występują drobne nasadzenia i zadrzewienia część terenu utwardzona jest kostką brukową. Dostęp do drogi publicznej od strony północnej (droga gruntowa utwardzona). Działka uzbrojona jest w instalację elektryczną i gazową. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działka gruntu o nr ewidencyjnym 186/45 położona w obrębie Markajmy oznaczone są symbolem MN/U14 – tereny mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.  12.000,00 zł + VAT

 

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego
 

OL1L/00019510/4

 

 

 

2.

 

186/31

Markajmy

 

 

 

 

 

0,0189 ha

Działka nr 186/31 o powierzchni 0,0189 ha. Kształt działki jest zbliżony do trapezu. Działka jest niezabudowana, znajduje się na niej wiata drewniana, ukształtowanie terenu jest płaskie. Działka jest ogrodzona płotem drewnianym. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się grunty zabudowane budynkami o funkcji mieszkalnej i użytkowej, garaże, droga i grunty niezabudowane. Teren działki jest obsiany trawą, występują drobne nasadzenia i zadrzewienia część terenu utwardzona jest płytkami chodnikowymi. Dostęp do drogi publicznej od strony północnej i wschodniej (droga gruntowa utwardzona oraz droga o nawierzchni z trylinki). Działka uzbrojona jest w instalację elektryczną i gazową. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działka gruntu o nr ewidencyjnym 186/45 położona w obrębie Markajmy oznaczone są symbolem MN/U14 – tereny mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. 11.500,00 zł + VAT Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego
 

OL1L/00019510/4

 

 

 

3.

 

186/37

Markajmy

 

 

 

 

0,0139 ha

Działka nr 186/37 o powierzchni 0,0139 ha. Kształt działki stanowi wielobok. Działka jest zabudowana budynkiem użytkowym, wykorzystywanym  jako magazyn. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka nie jest ogrodzona. Teren działki jest obsiany trawą, część utwardzona trylinką. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się grunty zabudowane budynkami o funkcji mieszkalnej i użytkowej, garaże, droga i grunty niezabudowane. Dostęp do drogi publicznej od strony północnej i zachodniej (droga o nawierzchni z trylinki). Od strony północnej budynku jest rampa. Działka uzbrojona w instalację elektryczną, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działka gruntu o nr ewidencyjnym 186/45 położona w obrębie Markajmy oznaczone są symbolem MN/U14 – tereny mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. 13.000,00 zł + VAT Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego
 

OL1L/00019510/4

 

 

 

 

4.

 

 

 

186/43

Markajmy

 

 

 

 

 

 

0,0045 ha

Działka nr 186/43 o powierzchni 0,0045 ha. Kształt działki stanowi wielobok. Działka nie jest zabudowana, częściowo ogrodzona drewnianym płotem oraz siatką stalową. Na działce posadowiony jest garaż blaszany. Ukształtowanie terenu płaskie. Teren działki obsiany jest trawą, występują drobne nasadzenia i zadrzewienia, część działki utwardzona jest płytami chodnikowymi. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się grunty zabudowane budynkami o funkcji mieszkalnej i użytkowej, garaże, droga i grunty niezabudowane. Działka nie ma dostępu do drogi publicznej. Dojazd do działki możliwy jest przez działkę sąsiednią o nr ewidencyjnym 186/44 lub działkę o nr ewidencyjnym 186/16. Działka uzbrojona jest w instalację elektryczną i kanalizacyjną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działka gruntu o nr ewidencyjnym 186/45 położona w obrębie Markajmy oznaczone są symbolem MN/U14 – tereny mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. 3.500,00 zł + VAT Sprzedaż w trybie bezprzetargowym
 

OL1L/00019510/4

 

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 25.05.2023r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

Plik do pobrania:

wykaz Markajmy

Print Friendly, PDF & Email