Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje
o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
 

Nr księgi wieczystej

 

 

 

1.

 

186/38

Markajmy

 

wraz z udziałem 1/5 w działce
nr 186/44

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0021 ha

Działka nr 186/38 o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Działka jest w całości zabudowana budynkiem o funkcji garażu, wybudowanym w latach 70-tych. Garaż wybudowany jest w zabudowie szeregowej. Ściany murowane z cegły pełnej, budynek nieocieplony, na elewacji tynk typu „baranek”, wewnątrz tynk wapienno – cementowy. Dach jednospadowy o konstrukcji z płyt żelbetowych prefabrykowanych i pokryty papą. Miejscami widoczne są drobne ubytki i pęknięcia, ogniska wilgoci i zagrzybienia oraz ślady zalania. Posadzka betonowa, widoczne drobne spękania i wykruszenia. Brama drewniana dwuskrzydłowa. Powierzchnia użytkowa wynosi 16,16m2. Dojazd do działki zapewniony jest przez działkę o numerze ewidencyjnym 186/44, wykorzystywaną jako droga dojazdowa. W otoczeniu działek znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki mieszkalne jednorodzinne, przychodnia weterynaryjna, sklepy i punkty usługowe oraz parking. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działki gruntu o nr ewidencyjnych 186/38 i 186/44 położone w obrębie Markajmy oznaczone są symbolem MN/U14 – tereny mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. 10 000,00 zł + VAT

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, którego umowa dzierżawy trwała co najmniej 10 lat.
 

 

OL1L/00019510/4

 

 

 

 

2.

 

186/42

Markajmy

 

wraz z udziałem 1/5 w działce
nr 186/44

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0022 ha

Działka nr 186/42 o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Działka jest w całości zabudowana budynkiem o funkcji garażu, wybudowanym w latach 70-tych. Garaż wybudowany jest w zabudowie szeregowej. Ściany murowane z cegły pełnej, budynek nieocieplony, na elewacji tynk typu „baranek”, wewnątrz tynk wapienno – cementowy. Dach jednospadowy o konstrukcji z płyt żelbetowych prefabrykowanych i pokryty papą. Miejscami widoczne są drobne ubytki i pęknięcia, ogniska wilgoci i zagrzybienia oraz ślady zalania. Posadzka betonowa, widoczne drobne spękania i wykruszenia. Brama drewniana dwuskrzydłowa. Powierzchnia użytkowa wynosi 16,16m2. Dojazd do działki zapewniony jest przez działkę o numerze ewidencyjnym 186/44, wykorzystywaną jako droga dojazdowa. W otoczeniu działek znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne oraz budynki mieszkalne jednorodzinne, przychodnia weterynaryjna, sklepy i punkty usługowe oraz parking. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działki gruntu o nr ewidencyjnych 186/42 i 186/44 położone w obrębie Markajmy oznaczone są symbolem MN/U14 – tereny mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. 11 000,00 zł + VAT Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy, którego umowa dzierżawy trwała co najmniej 10 lat.
 

 

OL1L/00019510/4

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 26.01.2023r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

Do pobrania > wykaz Markajmy garaze

Print Friendly, PDF & Email