ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Dnia 06.07.2017 roku odbył się wyjazd szkoleniowy na demonstracje polowe prowadzone przez PZDR Lidzbark Warmiński. Tradycją powiatu jest coroczny wyjazd na demonstracje polowe. Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy z powiatu lidzbarskiego, Urząd Gminy Lidzbark Warmiński reprezentował wójt Pan Fabian Andrukajtis. Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w Olsztynie reprezentował członek zarządu Pan Marek Kuźniewski, z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradczego z siedziba w Olsztynie uczestniczyli pracownicy działu technologii produkcji Pani Barbara Skowronek, Agnieszka Sołtysiak i Ewa Jaworska.

Pierwszym z odwiedzanych było gospodarstwo rolne Pana Mariusza Szałaja. Prezentowano w nim demonstracje polowe rzepaku ozimego odmian Mercedes, Marathon, Atora, Thure Einstein. Technologię produkcji zastosowaną na rzepaku omówił Zbigniew Salmanowicz. Dodatkowo z zakresu ochrony roślin wypowiedział się przedstawiciel firmy Bayer Mariusz Szyczewski. Charakterystykę prezentowanych odmian omawiał przedstawiciel DSV Pan Krzysztof Chojnowski. W gospodarstwie prezentowano również uprawę bobiku odmian Amulet i Bobas. Omawiano między innymi wpływ obsady roślin na wysokość plonu, ochronę przed szkodnikami i chorobami. 

Do gospodarstwa Pana Mariusza przyjechali Pan Marcin i Pan Paweł (synowie Pana Józefa Zelwaka z Workiejm, gmina Lidzbark Warmiński) z siewnikiem. Zaprezentowali własnej konstrukcji siewnik do siewu traw który zbudowali w gospodarstwie. Prezentacja tego siewnika cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Następnie udaliśmy się do gospodarstwa Pana Sławomira Łąpiesia we wsi Koniewo. Zaprezentowano uprawę kminku zwyczajnego. W gospodarstwie w roku bieżącym będzie do zbioru ok 200 hektarów kminku. Celem wizyty było pokazanie ciekawego gospodarstwa w powiecie lidzbarskim z różnymi profilami produkcji. Gospodarstwo między innymi uprawia kukurydzę na ziarno.

Kolejnym punktem objazdu była wizyta w gospodarstwie Pana Adama Skiby w Medynach, gdzie przedstawiono technologię uprawy jęczmienia ozimego i charakterystykę odmian. Omawiano następujące odmiany: Melania, Titus i Vireni. Celem tego pokazu była prezentacja odmian jęczmienia ozimego, który w tym roku uprawiany jest na niewielkiej powierzchni ze względu na wymarznięcia poprzedniej zimy. W gospodarstwie omawiano również odmiany grochu siewnego Milwa i Astronaute.

Na zakończenie wyjazdu na placu wiejskim w Medynach odbył się poczęstunek, który umilił występ zespołu ludowego Furman z Kraszewa. Ciekawostką jest to że zespół przyjechał wozem drabiniastym.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński, Fabian Andrukajtis w swojej przemowie podziękował Kierownikowi PZDRu, Panu Zbigniewowi Salmanowiczowi za zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla rolników. Gorące podziękowania zostały złożone również rolnikom, którzy prezentowali swoje demonstracje polowe. Na zakończenie przemowy Wójt podziękował Radnemu Gminy Lidzbark Warmiński, Panu Janowi Pałce oraz mieszkańcom wsi Medyny za zorganizowanie poczęstunku.

 

PZDR bardzo gorąco pragnie z tego miejsca podziękować sponsorom wyjazdu szkoleniowego:

Urzędowi gminy w Lidzbarku Warmińskim

Firmie DSV Polska

Firmie Bayer

Firmie Paszmix Medyny – Jan Pałka, który jest jednocześnie radnym gminy Lidzbark Warmiński.

Szczególne podziękowania kierujemy do mieszkańców wsi Medyny z sołtysem Panem Wiesławem Szostakiem za dużą pomoc w przygotowaniu poczęstunku dla rolników uczestniczących w wyjeździe.

 

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen