W piątek, 1 września 1939 r. napaścią na Polskę Niemcy rozpoczęli trwający ponad 6 lat największy konflikt zbrojny w historii ludzkości – II wojnę światową. Pochłonęła ona ponad 60 mln ofiar, wśród nich blisko 6 mln Polaków. W tym dniu oddajemy hołd tym wszystkim, żołnierzom i cywilom, którzy oddali swe życie w bohaterskiej walce z najeźdźcą.

W 84. rocznicę wybuchu II wojny światowej na cmentarzu komunalnym w Lidzbarku Warmińskim odbył się uroczysty apel poległych. W uroczystości wziął udział między innymi Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis, który złożył kwiaty pod pomnikiem poległych, pomordowanych i zamęczonych obrońców ojczyzny. W uroczystości wzięli udział również inni przedstawiciele samorządu, duchowieństwa, służb mundurowych, poczty sztandarowe, przedstawiciele środowisk patriotycznych oraz kompania honorowa 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego.

Print Friendly, PDF & Email