ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

Lidzbark Warmiński, 16.07.2020r.

OŚN.6840.1.2020.RS

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w obrębie Markajmy.

 

 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 2/12 o pow. 712m2, obręb Markajmy dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00019233/8. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 277,5 m2 przy drodze krajowej nr 51 w odległości 2 km od miasta Lidzbark Warmiński.

Cena wywoławcza 50.000,00 zł. Wadium 5.000,00 zł.

Poprzedni przetarg: 18.02.2020r., 06.04.2020 r.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania oznaczona jest symbolem MN/U1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.

 

Przetarg odbędzie się 25 sierpnia 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 sierpnia 2020r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy.   

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 17, tel/fax. 89 767 3274. w 17.

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen