ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
podziękowania

SONY DSCZwiązek Gmin Warmińsko – Mazurskich w imieniu Organizatorów ogłasza kolejną edycję konkursu: „CZYSTA I PIĘKNA ZAGRODA – ESTETYCZNA WIEŚ 2015”, którego celem jest poprawa stanu ekologicznego i estetycznego wsi. 
Konkurs rozgrywany jest w kategorii wsi, z wyłączeniem wsi, na terenie których mieści się siedziba urzędu gminy. Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie, które należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2015 roku, na adres: Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich,  al. M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen