ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Od kilku lat trwa przywracanie wysokiej rangi matematyki w nauczaniu. Nie ulega wątpliwości, że zainteresowanie matematyką należy rozwijać od najwcześniejszych etapów kształcenia, czyli przedszkola i klas początkowych. W ten trend wpasowuje się eTwinningowy projekt kierowany do najmłodszych po hasłem „Math is cool”. Podobnie jak w innych działaniach eTwinnigowych, udział bierze wielu partnerów z różnych szkół i państw. Przedszkole przy SP w Runowie również uczestniczyło w roku szkolnym 2016/2017 w tym projekcie uzyskując Krajową Odznakę Jakości.

Owocna współpraca z innymi placówkami sprzyjała nawiązywaniu przyjaznych relacji. Ich wyrazem stała się wizyta grupy uczniów z Zespołu Szkół Niepublicznych św. Cyryla i Metodego w Białymstoku w naszej szkole dnia 5 maja 2017 r. Gości podjęto obiadem i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców przedszkolaków z Runowa. Spotkanie stało się okazją do przeprowadzenia kolejnych wspólnych gier i zabaw matematycznych przygotowanych przez p. Grażynę Skowronek. Gry okazały się dla dzieci atrakcyjne i wciągające. Odbywały się one na terenie szkolnej hali sportowej. Bezpośrednie spotkanie było zwieńczeniem szeregu spotkań online i innych kontaktów w formie elektronicznej. Obie grupy dzieci były bardzo zadowolone ze spotkania. Goście w drodze powrotnej do Białegostoku odwiedziły „Wioskę Indiańską” w Mrągowie.

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen