Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Od kilku lat trwa przywracanie wysokiej rangi matematyki w nauczaniu. Nie ulega wątpliwości, że zainteresowanie matematyką należy rozwijać od najwcześniejszych etapów kształcenia, czyli przedszkola i klas początkowych. W ten trend wpasowuje się eTwinningowy projekt kierowany do najmłodszych po hasłem „Math is cool”. Podobnie jak w innych działaniach eTwinnigowych, udział bierze wielu partnerów z różnych szkół i państw. Przedszkole przy SP w Runowie również uczestniczyło w roku szkolnym 2016/2017 w tym projekcie uzyskując Krajową Odznakę Jakości.

Owocna współpraca z innymi placówkami sprzyjała nawiązywaniu przyjaznych relacji. Ich wyrazem stała się wizyta grupy uczniów z Zespołu Szkół Niepublicznych św. Cyryla i Metodego w Białymstoku w naszej szkole dnia 5 maja 2017 r. Gości podjęto obiadem i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców przedszkolaków z Runowa. Spotkanie stało się okazją do przeprowadzenia kolejnych wspólnych gier i zabaw matematycznych przygotowanych przez p. Grażynę Skowronek. Gry okazały się dla dzieci atrakcyjne i wciągające. Odbywały się one na terenie szkolnej hali sportowej. Bezpośrednie spotkanie było zwieńczeniem szeregu spotkań online i innych kontaktów w formie elektronicznej. Obie grupy dzieci były bardzo zadowolone ze spotkania. Goście w drodze powrotnej do Białegostoku odwiedziły „Wioskę Indiańską” w Mrągowie.

 

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 1Aktualnie na stronie: