ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Sygn. akt  BIN.2600.15.2020.KA

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza  V przetarg ofertowy

na sprzedaż samochodu ciężarowego MAN,

stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843).

 

Parametry techniczne samochodu ciężarowego MAN F04/19.322

DANE TECHNICZNE SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO

Rodzaj pojazdu

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

Marka

MAN

Model

F04/19.322

Rok produkcji

1991

Silnik/typ/numer:

MAN/D2865LF03/248658004D311

Rodzaj silnika

ZS

Pojemność silnika

9973 cm3

Moc silnika

237 kW

Układ cylindrów

RZĘDOWY

Ilość cylindrów

5

Chłodzenie

POŚREDNIE

Turbodoładowanie

POSIADA

Masa własna

9330 kg

Dop. ładowność

6670 kg

Skrzynia biegów

M16 (8×2)

Napęd na osie

AWD – na wszystkie

OGUMIENIE

Przednie

KORMORAN 385/65 R22,5

Tylne

KORMORAN 315/80 R22,5

 

Cena wywoławcza: 33.000,00 zł (słownie : trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100).

Stan maszyny – dobry. Maszyna użytkowana przy remontach dróg gminnych. Wszystkie naprawy potwierdzone fakturami VAT (do wglądu).

Ofertę (w związku z epidemią wirusa COVID-19) należy przesłać za pomocą operatora pocztowego,                              w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przekazać do skrzynki podawczej zamontowanej przy Urzędzie Gminy z dopiskiem „Oferta na samochód ciężarowy”. Termin składania ofert upływa 18.05.2020r. o godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy
  • adres oferenta
  • telefon kontaktowy
  • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 15.05.2020r.  w kwocie 330,00 zł (słownie : trzysta trzydzieści złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy  Nr 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy  uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Otwarcie ofert  nastąpi on-line  w dniu   18.05.2020r.  o godz. 1030. Link do strony zostanie opublikowany na stronie www.gminalidzbark.com przed sesją otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com

Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub                                           w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną  przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż samochodu ciężarowego zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wartość umowy sprzedaży poza VATEM.

Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. samochód ciężarowy  można obejrzeć na terenie bazy maszynowej Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,  w dni robocze,  w godz. 1000 – 1400.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Nykiel  pokój Nr 15, tel. (089) 767 32 74 w.15.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Lidzbark Warmiński, 05.05.2020r.

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen