ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

maki9 czerwca 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie odbyła się piąta już edycja zorganizowanego przez nią Gminnego Konkursu Ekologicznego, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Piękno naszych pól, łąk i lasów”. Jego głównym celem było pogłębienie wiedzy uczniów na temat różnorodności biologicznej najbliższego otoczenia, jak również kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych z terenu gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogożu i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie. Każdą placówkę reprezentował 2 – osobowy zespół.

Zmagania konkursowe rozpoczęły się o godz. 10.00 częścią indywidualną, podczas której uczestnicy rozwiązywali test składający się z 35 zadań związanych tematycznie z ekosystemem lasu, łąki i pola. Natomiast w drugiej części konkursu zadaniem drużyn było rozpoznanie ptasich głosów i najbardziej popularnych roślin łąkowych oraz zaprezentowanie wykonanych w szkołach map mentalnych – ,,Czy człowiek jest przyjacielem czy wrogiem przyrody?”.

Jury oceniało:
– poprawność merytoryczną
– estetykę
– pomysłowość i oryginalność (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu).

W programie znalazła się również prelekcja Pana Dariusza Górskiego – podleśniczego leśnictwa Kłębowo poświęcona leśnym zwierzętom, ich zwyczajom, czyhającym na nie zagrożeniom. Zebrani mogli również dowiedzieć się, jakim mianem określa się zwierzęta bądź sytuacje w gwarze myśliwskiej oraz przyjrzeć się funkcjonowaniu najbardziej popularnych narzędzi pracy leśnika. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na zdrowy poczęstunek.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpiło tego samego dnia. Oceny uczniów – indywidualnej i zespołowej – dokonało jury, w którym zasiedli nauczyciele przyrody szkół z terenu gminy Lidzbark Warm.

Zwycięzcy w konkurencjach indywidualnych:
I miejsce – ex aequo Joachim Matusewicz z SP w Rogożu i Sylwia Lipczak z SP w Kłębowie
II miejsce – Kinga Palimąka z SP w Runowie
III miejsce – Kamila Maciejewska z SP w Kłębowie

Zwycięzcy w konkurencjach zespołowych:
I miejsce – zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Płoskiego w Kłębowie
II miejsce – zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogożu
III miejsce – zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Runowie
IV miejsce – zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Kraszewie

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie: albumy o tematyce przyrodniczej i zestawy edukacyjne z przyrody oraz upominki ufundowane przez Gminę Lidzbark Warmiński. Nagrody wręczyły Pani Dyrektor Alina Ogulewicz oraz Pani Agnieszka Rasińska – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych, Promocji i Oświaty Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński.

Lasy, łąki i pola są miejscami, w których podejmuje się szereg działań mających na celu zachowanie różnorodności biologicznej. Warto zatem poznać te ekosystemy, by wiedzieć, w jaki sposób chronić środowisko. A wpojenie właściwych nawyków najmłodszym mieszkańcom Ziemi zaowocuje odpowiednimi postawami w przyszłości…

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen