ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 246/2017 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 ust. 2, pkt 4 zmienia się kwotę przeznaczoną na dofinansowanie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych z „13 000,00 zł” na „16 000,00 zł”.

Pełna treść nowego zarządzenia na stronie BIP.

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen