ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

W dniu 27 grudnia 2018 r. w Olsztynie przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasza wieś Ignalin” Pan Marek Werbicki -prezes stowarzyszenia oraz Pani Marzena Graczyk – skarbnik podpisali umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „ Utworzenie centrum rekreacyjnego w miejscowości Ignalin”. W ramach powyższego przedsięwzięcia na działce nr 206/3 w miejscowości Ignalin zostanie wykonany plac zabaw, siłownia zewnętrzna, postawiona zostanie drewniana altana, utworzone zostanie boisko do piłki nożnej oraz boisko dwufunkcyjne  do koszykówki i siatkówki.

Planowany termin realizacji tej inwestycji to czerwiec 2019 r. Całkowity kosz zadania to 110 871,19 zł, a kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 99 166,00 zł. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Podpisanie umowy

image_print
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen