INFORMACJA

UNIEWAŻNIENIE VII PRZETARGU OFERTOWEGO

NA SPRZEDAŻ GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH,

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

 

 

 

Znak sprawy : IZP.2613.1.6.2023.PN                                                         Data : 23.02.2024r.

 

WÓJT GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

informuje :

o unieważnieniu VII przetargu ofertowego na sprzedaż 1 grzejnika elektrycznego o mocy 1500 W, 8 sztuk grzejników elektrycznych o mocy 1000 W oraz 14 sztuk grzejników elektrycznych o mocy 500 W, który odbył się w dniu 23.02.2024r.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania :

Nie złożono ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email