ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 lutego 2015 r. gabinet Wójta Gminy Lidzbark Warm., wraz z sekretariatem, przeniesiony został do pokoju nr 30. Jest to historyczna siedziba władz gminy.

Jednocześnie przypominamy, że zarządzeniem Wójta Gminy Lidzbark Warm. – Pana mgr inż. Fabiana Andrukajtis; z dniem 1 stycznia 2015 r. powołano Pana mgr inż. Tomasza Kołodziejczyka na stanowisko Zastępcy Wójta.

Z dniem 19 stycznia 2015 r. na stanowisku Sekretarza Gminy, w ramach reorganizacji w Urzędzie Gminy, zatrudniony został mgr Ryszard Kielak.

Ponadto, zmianie uległy poszczególne numery wewnętrzne telefonów – zgodnie z poniższym wykazem.

 

WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH
W URZĘDZIE GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

Nr wew. telefonu

 

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pokoju

42

 

fax

 

55

Wójt

FABIAN ANDRUKAJTIS

30a

66

Z-ca wójta

TOMASZ KOŁODZIEJCZYK

30B

18

Sekretarz

RYSZARD KIELAK

19a

30

Sekretariat

ALICJA CHOMEJ

30

Referat Organizacyjny

24

 

RADOSŁAW KRAJEWSKI

24

24

 

ROBERT GOBIS

24

25  

RENATA BORKOWSKA

24

33

 

KINGA SUCHOMSKA

33

Referat Finansowy

34

Skarbnik

MAŁGORZATA SOBOLEWSKA

34

35

Z-ca Skarbnika

DOROTA LICZNERSKA

35

36

 

AGNIESZKA MIKULAK 

ZENOBIA SZYDYWAR

36a

37

 

DANUTA GAJDAMOWICZ

ADRIANA ZABOROWSKA

37

38

 

IZABELA PASTUCH

MONIKA MULAŃSKA-STEĆ

36

32

 

KAMILA SKONIECZNA

32

20

 

DANUTA SZUMIGALSKA

20

Referat, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

15

 

Kierownik

ZBIGNIEW CHARUN

15

 

 

ROMAN JANKOWSKI

SYLWIA BRODOWSKA

16

 

GRAŻYNA KLONOWSKA

ANNA KRYNICKA

16

Referat Drogownictwa

13

 

Kierownik

TOMASZ NYKIEL

13

 

 

ALICJA STASZKIEWICZ

Referat Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

11

Kierownik

STANISŁAW RAWIŃSKI

11

11

 

ZENON POŁOCKI

11

17

 

KAROLINA JACZEWSKA

URSZULA SALWA

17

Referat Oświaty,

Funduszy Pomocowych i Promocji

31

 

Kierownik

AGNIESZKA RASIŃSKA 

31

 

 

PAULINA BARCIKOWSKA-ZUBEL

12

 

JOANNA GOWKIELEWICZ

12

32

 

JOANNA KIERSNOWSKA

32

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26

Kierownik

ZOFIA GĄGLEWSKA

26

27

 

 

BOŻENA MALINOWSKA

AGNIESZKA WOJTEL  
ANETA DĄBROWSKA

27

28

 

JUSTYNA RYSIK

SYLWIA PIOTROWICZ

25

14

 

 

IWONA BUCZYŃSKA

14

Świadczenia Rodzinne

i Alimentacyjne

21

 

Kierownik

JOANNA PIĘDZIAK

21

 

   

MALWINA KWAŚNIEWSKA

 

22

 

JOANNA APANOWICZ

MARTA ROMAŃCZUK

22

23

 

MARTA MAZURO

23

 

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen