Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 lutego 2015 r. gabinet Wójta Gminy Lidzbark Warm., wraz z sekretariatem, przeniesiony został do pokoju nr 30. Jest to historyczna siedziba władz gminy.

Jednocześnie przypominamy, że zarządzeniem Wójta Gminy Lidzbark Warm. – Pana mgr inż. Fabiana Andrukajtis; z dniem 1 stycznia 2015 r. powołano Pana mgr inż. Tomasza Kołodziejczyka na stanowisko Zastępcy Wójta.

Z dniem 19 stycznia 2015 r. na stanowisku Sekretarza Gminy, w ramach reorganizacji w Urzędzie Gminy, zatrudniony został mgr Ryszard Kielak.

Ponadto, zmianie uległy poszczególne numery wewnętrzne telefonów – zgodnie z poniższym wykazem.

 

WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH
W URZĘDZIE GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI

Wew

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr pok.

42

 

fax

 

55

Wójt

FABIAN ANDRUKAJTIS

30a

66

Z-ca wójta

TOMASZ KOŁODZIEJCZYK

30B

18

Sekretarz

RYSZARD KIELAK

19a

30

Sekretariat

ALICJA CHOMEJ

30

Referat Świadczeń Rodzinnych

i Alimentacyjnych

21

 

Kierownik

JOANNA PIĘDZIAK

21

 

 

MALWINA KWAŚNIEWSKA

22

 

JOANNA APANOWICZ

MARTA ROMAŃCZUK

22

23

 

MARTA MAZURO

IRENA ŁOŚ

23

Referat Organizacyjny

24

 

ANDRZEJ BOGDANOWICZ

MARIUSZ
MARCISZKIEWICZ

RADOSŁAW KRAJEWSKI

24

25

 

KRYSTYNA SZATKOWSKA

24

25  

RENATA BORKOWSKA

24

33

 

KINGA SUCHOMSKA

33

Referat Finansowy

34

Skarbnik

MAŁGORZATA SOBOLEWSKA

34

35

Z-ca Skarbnika

DOROTA LICZNERSKA

35

36

 

AGNIESZKA MIKULAK 

ZENOBIA SZYDYWAR

36a

37

 

DANUTA GAJDAMOWICZ

IWONA BUCZYŃSKA

37

38

 

IZABELA PASTUCH

MONIKA MULAŃSKA-STEĆ

36

32

 

KAMILA SKONIECZNA

32

20

 

DANUTA SZUMIGALSKA

20

Referat, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

15

 

Kierownik

ZBIGNIEW CHARUN

15

 

 

ROMAN JANKOWSKI

SYLWIA BRODOWSKA

16

 

GRAŻYNA KLONOWSKA

ANNA KRYNICKA

16

Referat Drogownictwa

13

 

Kierownik

TOMASZ NYKIEL

13

 

 

ALICJA STASZKIEWICZ

Referat Gospodarki Nieruchomościami

i Ochrony Środowiska

11

Kierownik

STANISŁAW RAWIŃSKI

11

11

 

ZENON POŁOCKI

11

17

 

KAROLINA ARNOLD

URSZULA SALWA

STANISŁAW KULICKI

17

Referat Oświaty,

Funduszy Pomocowych i Promocji

31

 

Kierownik

AGNIESZKA RASIŃSKA 

31

 

 

PAULINA BARCIKOWSKA-ZUBEL

12

 

JOANNA GOWKIELEWICZ

12

36

 

JOANNA KIERSNOWSKA

36

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

26

Kierownik

ZOFIA GĄGLEWSKA

26

27

 

BOŻENA MALINOWSKA

AGNIESZKA WOJTEL  

ANETA DĄBROWSKA

27

28

 

JUSTYNA RYSIK

SYLWIA PIOTROWICZ

25

14

 

ELŻBIETA KOPER

JAN SZYDYWAR

14

 

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 1Aktualnie na stronie: