Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

logo rogóż

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż
Rogóż 19B
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Tadeusz Staszewski
tel. 731 155 496

e-mail: tadeuszstaszewski@wp.pl

Zapraszam na stronę www.rogóż.com.pl

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż powstało z inicjatywy obecnego Prezesa Pana Tadeusza Staszewskiego.
Zebranie założycielskie odbyło się dnia 17 kwietnia 2008r., w którym wzięli udział reprezentanci wszystkich grup społecznych, m.in. Rady Sołeckiej, Parafii, Zespołu Szkół, klubu sportowego, kapeli „Rogóżanie”, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz inni chętni mieszkańcy wsi Rogóż.  Tego dnia przyjęto statut oraz wybrano władze Stowarzyszenia.
Nasze działania skupiły się a integracji lokalnej społeczności z uwagi na to, że dotychczas każda grupa działała oddzielnie. Rozpoczęliśmy od spotkań integracjo poznawczych na których można było poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców a za razem zapoznać się z możliwościami i umiejętnościami poszczególnych członków naszego stowarzyszenia. Zaczęliśmy  od robienia generalnych porządków na terenie wsi, uporządkowaliśmy park, plac rekreacyjno-sportowy, teren cmentarza parafialnego.
Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania z seniorami naszej miejscowości oraz okolicznych wsi: w okresie letnim w plenerze, zaś zimą w okresie karnawału na świetlicy wiejskiej. Współpracujemy z Zespołem Szkół w zakresie zapewnienia efektywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież szkolną.
W 2011 roku z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia nasza wieś przystąpiła do wojewódzkiego konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2011”, w którym zajęliśmy zaszczytne piąte miejsce.
Od początku naszego istnienia staraliśmy się pozyskiwać fundusze z różnych źródeł na naszą działalność statutową, w tym celu składaliśmy projekty do różnych instytucji z przyjemnością stwierdzam, że z dużym powodzeniem. Dotychczas zrealizowane projekty pozwoliły nam na zintegrowanie się, pozyskanie nowych członków stowarzyszenia oraz wiele materiałów i środków trwałych. Programy te były skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych, do mieszkańców Rogóża jak również okolicznych miejscowości. Pozwoliły one na zdobycie nowych umiejętności, wyrobienie poczucia własnej wartości, pracy w grupie, poznanie wiele atrakcyjnych miejsc itp.

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 2Aktualnie na stronie: