ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

logo rogóż

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż
Rogóż 19B
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Tadeusz Staszewski
tel. 731 155 496

e-mail: tadeuszstaszewski@wp.pl

Zapraszam na stronę www.rogóż.com.pl

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż powstało z inicjatywy obecnego Prezesa Pana Tadeusza Staszewskiego.
Zebranie założycielskie odbyło się dnia 17 kwietnia 2008r., w którym wzięli udział reprezentanci wszystkich grup społecznych, m.in. Rady Sołeckiej, Parafii, Zespołu Szkół, klubu sportowego, kapeli „Rogóżanie”, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz inni chętni mieszkańcy wsi Rogóż.  Tego dnia przyjęto statut oraz wybrano władze Stowarzyszenia.
Nasze działania skupiły się a integracji lokalnej społeczności z uwagi na to, że dotychczas każda grupa działała oddzielnie. Rozpoczęliśmy od spotkań integracjo poznawczych na których można było poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców a za razem zapoznać się z możliwościami i umiejętnościami poszczególnych członków naszego stowarzyszenia. Zaczęliśmy  od robienia generalnych porządków na terenie wsi, uporządkowaliśmy park, plac rekreacyjno-sportowy, teren cmentarza parafialnego.
Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania z seniorami naszej miejscowości oraz okolicznych wsi: w okresie letnim w plenerze, zaś zimą w okresie karnawału na świetlicy wiejskiej. Współpracujemy z Zespołem Szkół w zakresie zapewnienia efektywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież szkolną.
W 2011 roku z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia nasza wieś przystąpiła do wojewódzkiego konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2011”, w którym zajęliśmy zaszczytne piąte miejsce.
Od początku naszego istnienia staraliśmy się pozyskiwać fundusze z różnych źródeł na naszą działalność statutową, w tym celu składaliśmy projekty do różnych instytucji z przyjemnością stwierdzam, że z dużym powodzeniem. Dotychczas zrealizowane projekty pozwoliły nam na zintegrowanie się, pozyskanie nowych członków stowarzyszenia oraz wiele materiałów i środków trwałych. Programy te były skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych, do mieszkańców Rogóża jak również okolicznych miejscowości. Pozwoliły one na zdobycie nowych umiejętności, wyrobienie poczucia własnej wartości, pracy w grupie, poznanie wiele atrakcyjnych miejsc itp.

____________________________________________________________

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen