OGŁOSZENIE

dnia 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński będzie nieczynny

dniem pracującym

będzie sobota 26 sierpnia 2017 r.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejskiej Woli
Miejska Wola 20
11-100 Lidzbark Warmiński

 

Prezes
Ryszard Mulański
tel. 89 766 14 43

e-mail: ryszard.mulanski@wp.pl

 

Główne działania statutowe:
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,
• ochrona i promocja zdrowia,
•działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
działalność charytatywna,
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
• organizacja i promocja wolontariatu,
• upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
• podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• nauka, edukacja, oświata, wychowanie,
• kulturoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
• upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa kulturowego,
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
• pomoc ofiarom katastrof , klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
• wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Miejska Wola,
• podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy estetyki wsi Miejska Wola,
• szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno – zawodowych kobiet „Koła gospodyń wiejskich”, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
• inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla dzieci z udziałem członków lokalnej społeczności,
• organizowanie sesji, spotkań, debat, szkoleń, współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia i wymiany doświadczeń

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
Wydarzenia
Najnowsze wpisy
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 179086Odsłon razem:
  • 200Odsłon dzisiaj:
  • 2Aktualnie na stronie: