Licznik odwiedzin
 • 220427Odsłon razem:
 • 21Odsłon dzisiaj:
 • 2Aktualnie na stronie:

Stowarzyszenie „Kraszewo – wieś naszych marzeń”
Kraszewo 76/4
11-100 Lidzbark Warmiński

 

Prezes
Andrzej Smukowski
tel. 501 762 936
e-mail: monikalw@op.pl

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz rozwoju wsi Kraszewo w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2. działalności charytatywnej;
3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. ochrony i promocji zdrowia;
5. działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
9. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
10. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
12. ratownictwa i ochrony ludzkości;
13. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
14. promocji i organizacji wolontariatu;
15. upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
16. nawiązywania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
17. współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi;
18. promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie;
19. współpraca z sąsiadującymi miejscowościami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy;
20. inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla dzieci z udziałem członków lokalnej społeczności;
21. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno – kulturowego mieszkańców wsi Kraszewo.

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
Znajdź nas na facebooku!
Znajdź nas na facebooku!
Pogoń za Kopernikiem
Pogoń za Kopernikiem
Wydarzenia
 1. Pomóż swojemu sołtysowi zdobyć tytuł SUPER SOŁTYSA!

  Styczeń 29 @ 07:30 - Marzec 9 @ 23:30
 2. Konkurs Estetyczna Wieś 2018

  Luty 9 @ 08:00 - Marzec 16 @ 15:00
 3. Jarmark Wielkanocny 2018

  Marzec 25 @ 12:00 - 20:00
Najnowsze wpisy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Karta Dużej Rodziny
karta
KDR
Czad – cichy zabójca
Czad – cichy zabójca