OGŁOSZENIE

dnia 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński będzie nieczynny

dniem pracującym

będzie sobota 26 sierpnia 2017 r.

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „PRZESTRZEŃ” (CIL)
Blanki 13,
11-100 Lidzbark Warm.

Prezes
Agnieszka Rasińska
tel. 606 946 018

e-mail: poczta@cilprzestrzen.eu

 

Główne działania statutowe:
• rozwijanie i propagowanie wszelkich form samoorganizacji społecznej na terenie gminy Lidzbark Warmiński
• podejmowanie, wspieranie współuczestniczenie w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego mieszkańców gminy,
• integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstwa,
• aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, szkoleń zawodowych, kursów informacyjnych, tworzenia banków danych o miejscowym rynku pracy,
• propagowanie wśród mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży postaw zmierzających do samorealizacji,
• podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych oraz inicjowanie nowych działań w tym zakresie
• wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej
• podejmowanie działań na rzecz integracji sektora pozarządowego,
• sprzyjanie rozwojowi współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i środowiskiem biznesu a organizacjami pozarządowymi
• promowanie przedsiębiorczości indywidualnej i wspieranie osób bezrobotnych,
• tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki promowaniu postaw prospołecznych,
• zwiększenie znaczenia sektora pozarządowego w życiu publicznym.
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
• wspieranie inicjatyw społecznych, rządowych i samorządowych nakierowanych na budowę demokratycznego państwa prawa,
• organizowanie sesji, spotkań, debat, szkoleń, współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów CIL ”PRZESTRZEŃ” i wymiany doświadczeń.
• prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych,
• działania na rzecz aktywizacji mieszkańców terenów wiejskich
• upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
• działania na rzecz edukacji ekologiczne,
• działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie ochrony środowiska,
• działania na rzecz kultury oświaty i sportu.

 

plakat

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
Wydarzenia
Najnowsze wpisy
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 179087Odsłon razem:
  • 201Odsłon dzisiaj:
  • 4Aktualnie na stronie: