ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Stowarzyszenie „Babki Zielarki”
Blanki 50
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Jolanta Wiącek
tel. 508 221 057

 

Celem stowarzyszenia jest:
• rozwój edukacyjny, kulturowy i materialny dzieci i młodzieży terenów wiejskich gminy Lidzbark Warmiński;
• wzbogacanie osobowości i integracja mieszkańców;
• działania na rzecz zwiększania szans życiowych mieszkańców wsi, zwłaszcza młodych ludzi;
• promocja aktywnego trybu życia, sportu i turystyki;
• kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia;
• ochrona środowiska i zasobów naturalnych, edukacja ekologiczna, promocja zdrowej żywności;
• kreowanie i rozwój produktów regionalnych, kultywowanie tradycji regionalnych;
• przeciwdziałanie przemocy w środowisku wiejskim, nietolerancji i patologiom społecznym;
• działania na rzecz promocji wsi i okolic;
• rozwój turystyki aktywnej i tworzenie zintegrowanego produktu turystycznego;
• współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajów Unii Europejskiej.

 


Więcej informacji o Stowarzyszeniu na stronie www.zielarskawiesblanki.pl

>> kliknij tu aby przejść do strony <<


Stowarzyszenie Babki Zielarki w okresie VIII-XII 2017 zrealizowało projekt pn. „ Wsparcie rozwoju Zielarskiej Wsi Blanki poprzez zakup wyposażenia i wykonanie aranżacji Zielarskiej Chaty” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 19989,00 zł.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

W okresie wykonane prace budowlane związane z aranżacją budynku świetlicy wiejskiej w Blankach na Zielarska Chatę. W tym celu przemalowano elewacje na zielono, zostały wykonane drewniane obudowy wokół 2 sztuk drzwi wejściowych oraz 5 sztuk okien. We wnętrzu Sali świetlicy zostały wykonane drewniane trapy belek, na których powieszone zostały bukieciki suszonych ziół oraz zakupiono meble: komoda i kredens, a także zakupiono nowe firanki do Sali świetlicy na 6 okien. Ponadto zostały wykonane ekspozycje ziół wraz z ich opisem w ramach w liczbie 8 sztuk, które zostały zawieszone na drewnianych deskach na ścianach świetlicy. Na nowo zaaranżowanej świetlicy w miesiącu grudniu odbyły się spotkania z mieszkańcami z terenu LGD „Warmiński Zakątek” nt. ziołolecznictwa, które poprowadzili mieszkańcy wsi Blanki. W spotkaniach uczestniczyło 100 osób.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen